בימים אלו נמצאת בתכנון  תוכנית הנקראת "התחדשות עירונית ארלוזורוב 55 , 57" שמספרה 1434 . מדובר בתוכנית בסמכות הועדה המחוזית. במסגרת התוכנית יהרסו המבנים הקיימים ובשטח שיווצר (כ 3 דונם) יוקם בניין מגורים בגובה של עד 24 קומות מעל קומת עמודים בגובה עד 6 מ' מעל קומת כניסה ומרתפי חניה. התוכנית תקבע את זכויות הבנייה ומספר יחידות הדיור וכן תקבע את התנאים למתן היתר בנייה. כמי שנכווה ברותחין, לא יזיק לגלות עירנות כדי לודא שהתוכנית תהיה סבירה.