בתשובה לשאילתה של חבר המועצה ישראל זינגר, כותב מנכ"ל העירייה – מר דוד בניימיני – שגן הקופים עובר בימים אלו שדרוג שיסתיים בספטמבר 2008. יש לציין כי אף על פי שבמסגרת הפעולות המתוכננות בגן לא מוזכרת הקמתו של חניון, אין בכך כדי להעיד שהעירייה חזרה בה מתוכניתה. עוד מצויין בתשובה שאכיפת תנאי השימוש בארלוזורוב 36 תהיה באמצעות המחלקה לפיקוח על הבנייה, אך לא מוזכרת כל כוונה לוודא מראש שהייעוד כמעונות לסטודנטים של שנקר יתקיים.

העירייה: שדרוג גן הקופים יסתיים בספטמבר 2008