משה כהן, עיתונאי "המקומון" מסקר את החלטת השופט אריה אטיאס להפסיק עבודות ולאסור שימוש בארלוזורוב 36. בכתבה גם תגובות של עו"ד לרינמן שמייצג את התושבים, חבר המעוצה והמועמד לראשות העיר ישראל זינגר, יו"ר "הירוקים" ברמת-גן ומועמדם לראשות העיר אבי ליליאן וכן תגובת העירייה שמציינת כי "היא זו אשר פנתה לערכאות משפטיות בבקשה להוציא צו הפסקת עבודה".