תקציר העניינים (נכון למרץ 2011):

בסוף שנת 2007 הודיע ראש העירייה, מר צבי בר,  שהעירייה בוחנת הקמת חניון לעשרות מכוניות (בין 40 ל 60) בתחום גן הקופים. מפרטי התוכנית עלה שהיא תחייב עקירת עצים עתיקים רבים ושינוי חזות הגן ולכן תביא לפגיעה בלתי הפיכה בגן הקופים היקר לרבים מאתנו. אם לא די בכך, התברר שהסיבה לתכנית החניון הינה שערוריית הבניין הנבנה בארלוזורוב 36 (כ 50 מטר מ”גן הקופים”) עם 40 דירות מעל קומה מסחרית וללא מרתף חנייה, וזאת בניגוד להיתר הבנייה. העירייה הגישה אמנם כתב אישום הדורש הריסה, אולם משום מה הבנייה נמשכה, כשבמקביל חתר  ראש העירייה מר צבי בר לפיתרון על פיו הבניין יישאר כפי שהוא ובמקום מרתף החנייה ש”שכחו” לבנות היזמים, ייבנה חניון לעשרות מכוניות בתחום גן הקופים (שלא ייתן מענה מלא לעומס החנייה שיטיל הבניין על הסביבה) ואשר במימונו הייתה אמורה להשתתף העירייה בעלות של 8 מליון ש”ח. כך שאנו, תושבי העיר, היינו אמורים לסבול גם מגזילת פיסת קרקע ירוקה מהבודדות באזורנו וגם לשלם על כך מכיסנו.

פעילות ציבורית נחושה שהוביל ועד תושבי שכונת גן הקופים שכללה הפגנות, תליית שלטים, שיירת מחאה, משמרות מחאה והחתמת למעלה מ 2000 אנשים על עצומה, הביאה באוגוסט 2008 לכך שראש העירייה, מר צבי בר, חזר בו מתוכניתו להקמת החניון בגן הקופים ואף הודיע על הקצאת 300,000 ש”ח לשיפוץ הגן. במקביל הביאה  עתירה משפטית של 204 מתושבי שכונת גן הקופים  לכך שפרקליטות המדינה לקחה לידיה את ניהול ההליך הפלילי בעניין הבנייה בארלוזורוב 36 והיא השיגה  באוגוסט 2008 את הפסקת הבנייה באתר.

 

בעלי הזכויות בארלוזורוב 36 הגישו ערר על צו ההפסקה השיפוטי אך נוכח כשלונם בועדת הערר המחוזית שם ניסו לקבל היתר שיכשיר בדיעבד את הבנייה, הם נאלצו להסכים להשארת הצו על כנו ובמקביל הם הגישו עתירה מנהלית על החלטת ועדת הערר המחוזית על מנת לקבל בכל זאת את ההיתר המבוקש. העתירה המנהלית הייתה אמורה להגיע לדיון ב 5 ביולי 2009, אך עוד בטרם הגיע מועד הדיון התברר שבעלי הזכויות בארלוזורוב 36 מנסים להשיג את מבוקשם באמצעות תיקון התב”ע ולפיכך הדיון נדחה בלפחות 4 חודשים.

 

 ביוני 2009 הובאה לדיון לצורך הפקדה תוכנית 1050ג שמטרתה להכשיר את הבנייה כמו שהיא ובנוסף גם לאפשר שימוש ב 40 יחידות הדיור למגורים רגילים. התוכנית מאפשרת בגלוי ובמפורש מצב של גרעון של למעלה מ 30 מקומות חניה כשהפתרון המוצע הינו תשלום כופר חניה לצורך הקמת חניון ב”כופר היישוב”. המופרכות של הפתרון הייתה ברורה לחלוטין לקברניטי העירייה שכן פרוטוקול הישיבה מגלה שראש העירייה מר צבי בר אמר שם באופן מפורש שאישור התוכנית משמעותו המעשית היא תחייתו מחדש של רעיון החניון בגן הקופים. למרות מחאות התושבים וחוות דעת משפטית מטעמם שקבעה שהתוכנית כלל לא בסמכות ועדה מקומית, הופקדה לבסוף התוכנית ב 12.2.10.

 

לתוכנית הוגשה התנגדות בשם 227 תושבים באמצעות עו”ד לרינמן. אך עם תום תקופת ההפקדה התברר שלא רק התושבים חושבים שהתוכנית אינה בסמכות ועדה מקומית אלא גם היועצת המשפטית של הועדה המחוזית. בנוסף לכך, הודיעה יו”ר ועדה מחוזית הגב’ גילה אורון שהתוכנית חייבת את אישור שר הפנים ויש צורך להכניס בה שינויים. לאור זאת, החליטה ועדת המשנה לתכנון ובנייה בישיבתה מיום 18.4.10 להעביר את התוכנית לטיפולה של הועדה המחוזית. כך שבנוסף לטיפול בפן הפלילי של הפרשה שהופקע זה מכבר, נוספה העברת הטיפול גם בפן התכנוני לועדה המחוזית. הועדה המחוזית דנה בתוכנית ב 26.7.10 והחליטה לדחותה ולא להפקידה מטעמים תכנוניים ומטעמים הקשורים לשלטון החוק.

 

ב 11.7.10 הוגש בבית המשפט השלום בתל-אביב כתב אישום פלילי נגד מעורבים בפרשת ארלוזורוב 36. בשלב זה דן בית המשפט בטענות מקדמיות של הנאשמים וטרם החל לדון בכתב האישום.

 

במקביל למאבק למניעת מצב שהפתרון לארלוזורוב 36 יהיה על חשבון גן הקופים,  נמשכים המאמצים להביא לשיקום אמיתי ומקיף של גן הקופים.

 

המאבק הציבורי להצלת גן הקופים חשף את חשיבותו של הגן לסביבה והגביר את המודעות לפוטנציאל הלא מנוצל שלו, שכן בגן הקופים יש ערכי טבע עירוני ייחודיים הראויים לשיקום ושימור. לאור זאת, פועלים ועד תושבי שכונת גן הקופים בשיתוף עם החברה להגנת הטבע קהילת תל אביב יפו והסביבה להכרזת הגן כגן היסטורי לשימור והפיכתו לאתר טבע עירוני בהתאם לתוכנית שגובשה ע”י החברה להגנת הטבע. מרכיבי התוכנית כוללים: טיפוח הטרסות במורדות הדרומיים ( לכיוון “טיפת חלב”) וניצול העמק להוספת בריכת נוי ומתקני משחקים, שיקום הצמחייה הטבעית במורדות הצפוניים בהם שרד מסלע הכורכר והחזרת מינים כגון חצבים, כלניות, ואירוס א”י, וכן שיקום הטרסות הצפוניות והפיכתן לגינה קהילתית.

 

בתחילת 2009 הכריז ראש העירייה מר צבי בר על אישור תוכנית לשיפוץ מקיף של גן הקופים בתכנונו של האדריכל גדעון שריג, אך עד כה התוכנית לא תוקצבה.  

 

  מצגת שנותנת רקע על המאבק ומדוע גן הקופים בסכנה

לחצו לצפייה

מצגת על איך יכול הגן להיראות עם קצת חזון ורצון

לחצו לצפייה