המקומון (באמצעות העיתונאי משה כהן)  והמוסף המקומי של ידיעות אחרונות (באמצעות העיתונאי ניר ארנון) מדווחים בהרחבה על החלטת ועדת המשנה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה של רמת-גן להפקיד את תוכנית 1050ג (ראה פוסטים קודמים). ראוי לציין שחבר המועצה אילן מאירי דוחה בתוקף את דברי העירייה כפי שצוטטו במוסף המקומי של ידיעות אחרונות ומדגיש שאין לו  שום כוונה לקדם בניית חניון בגן הקופים. מאירי מציין שהוא פועל לאכלוס הבניין ע”י האוכלוסיה לה הוא נועד  (קרי, סטודנטים ואזרחים בעלי צרכים מיוחדים) שהיא ברובה ללא רכב.


לצפייה בכתבה המלאה לחץ כאן


לצפייה בכתבה המלאה לחץ כאן

בתאריך 4.6.09 פרסם המקומון של רמת-גן גבעתיים כתבה של משה כהן שכותרתה “הבניין ברחוב ארלוזורוב ברמת-גן עומד שומם”. הכתבה ותגובת הועד שפורסמה שבוע אחר כך מצורפות.

המקומון: “הבניין ברחוב ארלוזורוב ברמת-גן עומד שומם”

מכתבים למערכת

המקומון של ידיעות אחרונות מדווח ב 31.10.08 על פסיקת הוצאות בסך 50 אלף ש”ח לטובת התושבים שהגישו את עתירת “גן הקופים-ארלוזורוב 36”. בכתבה מובאת תגובת העירייה שאומרת “ההוצאות ושכר הטרחה ישולמו לעותרים”.

לצפייה בכתבה המלאה לחצו כאן

בכתבה של עדי ששון במקומון של ידיעות אחרונות מודה העירייה שבשל חלקה של החברה להגנת הטבע בהפנינג גן הקופים שנערך בתאריך 19.9.08 דרש צבי בר את פיטורי ענת ברקאי, מנהלת קהילת ת"א-יפו והסביבה בחברה להגנת הטבע. נראה שמישהו בעירייה איבד קצת את הפרופורציות.

לצפייה בכתבה הסרוקה מהמקומון של ידיעות אחרונות

בכתבה לקראת ראש השנה בחר המקומון של ידיעות אחרונות ב 5 אנשי שנה. אחד מהם הוא פרופ’ ליאור קליין בשל חלקו במאבק להצלת גן הקופים. הבחירה מעידה על התהודה הציבורית לה זכה המאבק בעיר והיא מהווה הכרה בחשיבות הפעילות לה היו שותפים מאות תושבים.

לצפייה בכתבה הסרוקה של המקומון לחצו כאן

בכתבה של ניר ארנון שמתפרסמת היום 12.9.08במוסף המקומי של ידיעות האחרונות מסבירה העירייה את פשר הודעתה שהיא "אינה מאשרת" את קיום ההפנינג. לדבריה מדובר ב"מדיניות עירייה" שמצריכה את אישורה לכל פעילות בגנים הציבוריים במיוחד באירועים בעלי אופי פוליטי-מפלגתי. כלומר גם העירייה לא טוענת לקיומו של חוק או תקנה שמקנים לה את הסמכות לה היא מתיימרת אלא לקיומה של "מדיניות" – אכן חידוש נוסח רמת-גן למתן סמכות. העירייה, לא רק שהיא מייחסת לוועד אופי מפלגתי, היא גם מרחיקה לכת ותוקפת את החברה להגנת הטבע על שהיא פועלת כביכול בזירה המפלגתית. כדאי לקרוא את הכתבה המצורפת ותגובתה המלאה של העירייה.

לצפייה בכתבה המלאה לחצו כאן או על התמונה

משה כהן, עיתונאי "המקומון" מסקר את החלטת השופט אריה אטיאס להפסיק עבודות ולאסור שימוש בארלוזורוב 36. בכתבה גם תגובות של עו"ד לרינמן שמייצג את התושבים, חבר המעוצה והמועמד לראשות העיר ישראל זינגר, יו"ר "הירוקים" ברמת-גן ומועמדם לראשות העיר אבי ליליאן וכן תגובת העירייה שמציינת כי "היא זו אשר פנתה לערכאות משפטיות בבקשה להוציא צו הפסקת עבודה".

העיתונאית רז סמולסקי מסקרת בכתבה בולטת ב"דה מרקר" את החלטת השופט אריה אטיאס להענות לבקשת הפרקליטות (באמצעות סגן בכיר לפרקליט המדינה, עו"ד אבי-טל שלומי) להורות על הפסקת עבודות ואישור שימוש בארלוזורוב 36.

דה מרקר: 200 תושבים ניצחו את עיריית רמת-גן

ניר ארנון, כתב "ידיעות רמת גן", מסקר בכתבתו מתאריך 8.8.08 את החלטת העירייה לבטל את תוכנית החניון בגן הקופים ובוחר להציג את החלטת העירייה כ"התקפלות". בכתבה ניתן מקום נרחב לתגובה של ישראל זינגר (חבר מועצה ומועמד לראשות העיר) שניצל את הבמה כדי להרחיב בעניין ארלוזורוב 36. הכתבה הסרוקה מצורפת.

גן הקופים: עיריית רמת גן התקפלה

כתב המקומון רמת-גן גבעתיים, משה כהן, מסקר בכתבתו הנרחבת מתאריך 07.08.08  את החלטת העירייה לבטל את התוכנית לבניית חניון בגן הקופים. בכתבה יש ציטוטים שראויים לתשומת לב ומעקב מפי גורמים בעירייה. כך למשל נמסר שאין בכוונת העירייה לתת כרגע טופס 4 (אישור אכלוס) לארלוזורוב 36, כי הוחלט להנפיק תו חניה בלעדי לתושבי הרחובות מסביב לרחוב ארלוזורוב (???), ושבעצם אין כלל מצוקת חניה באזור כיון שתפוסת החניות הפרטיות באזור הינה פחות מ 60% (???).  בין המגיבים בכתבה, ישראל זינגר (חבר מועצה ומועמד לראשות העיר), ד"ר אבי ליליאן (מועמד הירוקים לראשות העיר) וענת ברקאי (מנהלת החברה להגנת הטבע בתל-אביב והסביבה). ראוי לציון שגם עמדתנו קבלה בכתבה ביטוי הולם.

לצפייה בכתבה הסרוקה על כתבה במקומון לחצו כאן או לחצו על התמונה


© 2007 מאבק גן הקופים ברמת-גן | אתר של שי שלוש