בתאריך 4.6.09 פרסם המקומון של רמת-גן גבעתיים כתבה של משה כהן שכותרתה “הבניין ברחוב ארלוזורוב ברמת-גן עומד שומם”. הכתבה ותגובת הועד שפורסמה שבוע אחר כך מצורפות.

המקומון: “הבניין ברחוב ארלוזורוב ברמת-גן עומד שומם”

מכתבים למערכת