חבר המועצה עו”ד רועי ברזילי שעומד בראש תנועת הצעירים ואשר היה עד כה חבר בקואליציה של צבי בר וחבר הנהלת העיר שלח מכתב לצבי בר בו הוא מודיע על התפטרותו מהנהלת העיר ומחברותו בקואליציה. להלן המכתב:

 

הריני להודיעך על כוונתי להתפטר לאלתר מהנהלת העיר ומהחברות בקואליציה. השותפות בהנהלת העיר בשנתיים וחצי האחרונות המחישו בעיניי עד כמה המערכת בהנהגתך איבדה ממזמן את דרכה ואיני מוצא בה עוד את דרכי הציבורית. בהתנהלותך הציבורית והפרטית, פגעת במעט האמון שנותר לציבור במערכת הציבורית ובשלטון המקומי בכלל.

החשדות ההולכים ומתבססים כנגדך, מעלים חשד המונע ספק בדבר ניצול מעמדך כראש עיר למען עשות לביתך. כעו"ד ומשפטן, חזקת החפות היא עיקרון מקודש ואולם, עקרון זה אינו מתאים במבחן איש הציבור. חזקת החפות במקרה זה נדחית לאחור ובמקומה ניצבים ערכים ציבוריים וחברתיים.

המחוקק במתכוון, לא הצמיד את החקיקה הפלילית לשאלה האתית האם ראש עיר צריך להתפטר בשל הגשת כתב אישום, אלא הניח במכוון מרווח של שיקול דעת, צניעות ויושרה שראוי שהמנהיג יאמץ ברגעים אלה.

אם להוסיף את כל האמור לעיל ולצד כל האמור, חוסר היכולת שלך להכיר בי כשותף בהובלת העיר וכמי שמיצג את עניינם של אלפי צעירים וצעירות, נוער, סטודנטים תושבי העיר, חוסר הרצון המורגש להיות ער לצורכיהם ולדרישותיהם בלט לאורך השנתיים האחרונות ומנגד התקציב הציבורי נצבע למטרות פוליטיות  מובהקות.

התנערותך מההסכם הקואלציוני והסכמים ג’נטלמנים אחרים מעידה על חוסר רצונך המתמשך להכיר בי ובסיעתי כשותפים ועל כן, צר לי שהמתנתי עד כה כדי להבין שהמוטיבציה שלך לעשות נובעת מטעמים אישיים ופוליטיים יותר מאשר ציבוריים. התחושה המחלחלת בפקידות ובהנהלת העיר היא תחושת הישרדות כפייתית ותוך ניסיון ההישרדות, המחיר הפוליטי מאמיר והציבור משלם יותר.

אינני רואה דרך אחרת מאשר להודיעך כאמור, מעתה, כי בשורות האופוזיציה אייצג את הציבור בהתאם לעקרונותיי ואאבק בעקשנות ובתקיפות כנגד עוולות וחריגות מנורמות ציבוריות מקובלות.

רועי ברזילי, עו"ד

חבר מועצת העיר