להלן מכתב ששלח ועד גן הקופים לחבר המועצה וחבר ועדת השימור מר ישראל זינגר בעניין בית השגריר.

 

25.9.11

מר ישראל זינגר
חבר מועצה וחבר ועדת השימור העירונית
עיריית רמת-גן

הנדון: הכרזת מתחם בית השגריר הבריטי ברמת-גן לשימור

א.נ.,

מתחם בית השגריר הבריטי הנמצא ברחוב מעלה הצופים ברמת-גן מהווה מזה עשרות שנים אחד המתחמים המעניקים לרחוב הגובל בגן שאול את אופיו המיוחד. המבנה הארכיטקטוני הייחודי המבטא מכובדות ללא הצטעצעות והגן האנגלי המסורתי המקיף אותו הם חלק אינטגרלי ומרכזי ממרקם שכונתי ייחודי.

 
משנודע כי השגרירות הבריטית העמידה למכירה את מתחם בית השגריר, תוך הדגשת הפוטנציאל לבניה רוויה במתחם, אנו פונים אליך כחבר ועדת השימור העירונית על מנת שתיזום בחינה יסודית אך מהירה שתקבע האם יש הצדקה להכריז על המתחם לשימור.

לדעתנו, יש הצדקה להכריז על מתחם בית השגריר לשימור על בסיס הערך האדריכלי וההסטורי של המתחם ובשל העובדה שהגן האנגלי כולל מספר רב של עצים בוגרים המוגנים על פי חוק. עוד נציין שהרחוב מהווה נדבך מרכזי של הלב ההסטורי של רמת-גן ולפיכך יש כבר מתחמים ברחוב שהוכרזו לשימור, וביניהם  בית פועלי רמת גן גבעתיים (מעלה הצופים 14), בית פישר (מעלה הצופים 19) ומגדל המים בגן שאול (הקופים) הצופה אל מתחם בית השגריר.

 
העתק ממכתב זה נשלח במקביל גם לשגרירות הבריטית מתוך תקווה שיתמכו בהכרזת מתחם בית השגריר לשימור מתוך אחריות היסטורית וכבוד כלפי השכונה שאירחה אותם באהבה שנים כה רבות.

בברכה,
ועד תושבי שכונת גן הקופים