כזכור, יזמי ארלוזורוב 36 בקשו להפקיד את תוכנית 1050ג שמהותה לאפשר להמיר את הדרישה למרתף חניה בחניות משוקעות. הבקשה נדחתה ע”י הועדה המחוזית הן משיקולים תכנוניים והן משיקולים של שמירה על החוק. היזמים בקשו מהועדה המחוזית רשות לערער למועצה הארצית אך בקשתם נדחתה. היזמים הגישו על החלטות אלו עתירה מנהלית שתקפה הן את ההחלטה של המחוזית לא להפקיד את 1050ג והן את ההחלטה שלא לאפשר לערער על ההחלטה בארצית. בהחלטתו, אפשר בית המשפט ליזמים להגיש ערר על החלטת הועדה המחוזית ועל כן נקבע כעת מועד לדיון.

הישיבה תתקיים ביום 20/11/11 בשעה 9:30 באכסניית בית וגן, רח’ הפסגה 8 , שכונת בית וגן ( מול הר הרצל ) ירושלים.

אנחנו (כלומר המתנגדים) מוזמנים לדיון כסוג של “שומעים” ולפיכך לא יכולנו להגיב בכתב על הערר.

דיווח מפורט יותר על טיעוני הערר ותשובות הועדה המחוזית והועדה המקומית בהמשך.