כזכור, הגישו יזמי ארלוזורוב 36 בקשה לועדה המקומית ברמת-גן לאפשר בניית 18 מקומות חניה באמצעות מתקנים מכניים וזאת במסגרת המאמץ להכשרת הבניין מבחינה תכנונית. הבקשה נדחתה עקב חוות דעת נחרצת של היועץ המשפטי של העירייה שקבע שתקן החניה החל על המבנה הוא תקן החניה הרגיל החל על מבנים למגורים ולפיכך יש צורך ב 43 מקומות חניה. על החלטה זו של הועדה המקומית הגישו היזמים ערר לועדת הערר המחוזית שיידון  ב 5.12.11 בשעה 10:15 במשרדי הועדה בבית קלקא, דרך מנחם בגין 116, תל-אביב. הדיון פתוח לציבור.

הטענה המרכזית של העוררים היא שיש להחיל על הבניין תקן של מעונות סטודנטים. על כך השיבה בשם הועדה המקומית עו”ד אירה יעקב-סולוביציק מהמחלקה המשפטית של העירייה תשובה מנומקת היטב שעיקריה מובאים בשלמותם להלן: