בדיון שנערך היום בועדת הערר המחוזית בעניין ארלוזורוב 36  (ראה פוסט קודם) התמקד הדיון בהבדל שבין "מעונות סטודנטים" ל"מגורי סטודנטים" לעניין תקן החניה הנדרש. המשיבים (הועדה המקומית ושכנים לבניין) טענו שלארלוזורוב 36 – הגם שמוגדר לו שימוש כמגורים לסטודנטים – חסרים מאפיינים של מעונות סטודנטים ולכן לא ניתן להחיל עליו תקן חניה מופחת החל על מעונות סטודנטים. לפיכך התבקשו העוררים (יזמי ארלוזורוב 36) בהחלטת ביניים (ראה להלן) להתייחס לטיעון זה בכתב תוך שבעה ימים.