כלכליסט ודה מרקר מדווחים על מכתבים חריפים ששלחו פרקליט המדינה, משה לדור,  והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שרית דנה, לועדה המחוזית בחיפה בעקבות החלטתה להפקיד תוכנית שכל מהותה הכשרה בדיעבד של עבירות בנייה.

במכתבו כתב לדור: "הרושם הכללי שנוצר הוא שהוועדה המחוזית פועלת להכשיר עבירת בניוה חמורה רק משום שנקבעו ‘עובדות בשטח’, בניגוד מוחלט לעמדה התכנונית שנקטה בעבר, ובניגוד למתחייב מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה לפיהן יש לתת משקל רב לאינטרס הציבורי במניעת עידוד עבריינות בנייה בדרך של הכשרת עבירות חמורות בדיעבד".

במכתבה כתבה דנה: "מועלות תמיהות מהותיות ונוקבות בעניין החלטת הוועדה המחוזית על הפקדת התוכנית. עיקר התמיהות מתייחסות לשינוי בעמדת לשכת התכנון ביחס לתוכנית, ולמשקל שנתנה הוועדה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין מניעת עידוד עבירות בנייה, וזאת למרות עבירות הבנייה שבוצעו, היקף הבנייה, ההליכים המשפטיים והחלטות בתי המשפט".