אתר news1 מדווח שפרקליטות המדינה ביקשה מבית המשפט העליון להורות על ביטול בדיעבד של אישורי הבניה שניתנו שלא כדין לפרויקט בית ליראור על-ידי ראש עיריית רמת גן, צבי בר. ההודעה נמסרה לבית המשפט העליון במסגרת עתירה שהוגשה נגד אישור הבניה שניתן על-ידי בר והיא נמסרה על סמך העובדות שהתבררו בחקירה הפלילית שהתנהלה נגד בר ואשר מגולמת בכתב האישום שהוגש נגדו בגין מתן שוחד לראש העירייה ויו"ר הוועדה המקומית לצורך אישור התוכנית לבניית בית ליראור.  בהודעה נמסר עוד שאמנם התוכנית כבר פורסמה למתן תוקף ברשומות, אך ההליכים המשפטיים הנוגעים אליה אינם חלוטים. כך שבית המשפט מוסמך להכריז על ביטול אישורה של התוכנית. מדובר בעמדה יוצאת דופן של המדינה, אשר בעבר נמנעה מלבקש ביטול בדיעבד של אישורי בניה שניתנו לפרויקטים שלא כדין.