עו”ד לרינמן קיבל הודעה מהמועצה הארצית לתכנון ובנייה שהדיון בערר שהגישו יזמי ארלוזורוב 36 על החלטת הועדה מחוזית שלא להפקיד את תוכנית 1050ג יתקיים ב 13.5.12 בשעה 9:30.

יחד עם זאת, יש להניח שלהחלטת ועדת הערר המחוזית בראשות עו”ד גדרון שדנה בערר אחר של יזמי ארלוזורוב 36 תהיה השפעה על עצם קיומו של הדיון.