בהודעה דחופה שנשלחה לועדת המשנה לעררים שליד המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בקשו יזמי ארלוזורוב 36 מהועדה למחוק את הערר אותו הגישו על החלטת הועדה המחוזית שלא להפקיד את תוכנית 1050ג. הדיון בערר נקבע זה מכבר ליום ראשון הקרוב 3.5.12.

בפנייתם מציינים העוררים (לשעבר) שהם מצפים להחלטת ועדת הערר המחוזית בעניינם “כבר בימים הקרובים” ומשום כך “התייתר הצורך לקיים דיון בערר” שהוגש למועצה הארצית.