דברי אמיר חרש – נציג החברה להגנת הטבע ומרכז משמר המועצה ברמת-גן

 

הפנינג גן הקופים דבר נציג התושבים פרופ’ ליאור קליין

 

 הקראת דברי ברכה של גב’ תמר טוכלר מנהלת מחוזות ת”א והמרכז במועצה לשימור אתרים

 

לימור עזריה ולהקת אשירה בהפנינג גן הקופים