ב- 20 במאי 2007 נשלח לעו"ד לרינמן המייצג את תושבי שכונת "גן הקופים" סיכום פגישה עם צבי בר. על פי הסיכום התביעה העירונית תגיש כתב אישום בגין סטייה מהיתר ותוודא הריסת הבניין כולו ובנייה על פי התב"ע, דהיינו בניין בן 20 דירות ולהן חנייה במרתף.

ב- 31 במאי 2007 שולח צבי בר מכתב אישי לשגריר בריטניה ובו הוא חוזר על כוונתו לפעול להריסת הבניין שנבנה בסטייה מהיתר.

ב- 5 ביוני 2007 מקיים צבי בר פגישה עם נציגי בעלי ההיתר בארלוזורוב 36 ובסיכום הפגישה נכתב " ראש העירייה רוצה למצוא דרך לנסות ‘לחיות’ עם הבניין ולבדוק אפשרות של השתתפות בהקמת חניון תת-קרקעי".

ב- 7 ביוני כבר מודיעים היזמים שהם מקבלים את ההצעה והם מביעים נכונות להשתתף בעלות הקמת החניון הציבורי בסכום של עד 100,000 דולר.

מתוך העתירה: "לקרוא ולא להאמין!!! – שבועיים לאחר שבסיכום פגישה רשמי עם נציגי התושבים מתחייב ראש העירייה לפעול להריסת הבניין ובנייה תחתיו של בניין בן 20 דירות ולהן חנייה במרתף, ו-5 ימים לאחר שיגור מכתב אישי לשגריר בריטניה בו הוא חוזר על כוונתו זו  מנחה ראש העירייה את הדרג המקצועי הנחייה הפוכה ב-180 מעלות: לנסות "לחיות" עם הבניין !  האם אין גבול לציניות של נבחר ציבור??? התנהגות זו היא לא רק מגונה מבחינה ציבורית יש בה למעשה הנחייה ברורה להימנע מביצוע מה שמתחייב על פי חוק. 

דברים אלו של ראש העירייה סותרים לחלוטין את הוראותיו שבועיים קודם, וזאת ללא כל סיבה נראית לעין, פרט אולי לרצון לרצות משום מה את עברייני הבנייה… ומה הפלא שכל הליכי הפסקת הבנייה היו הליכי סרק, אם ראש העירייה עצמו הינחה את כל הגורמים הקובעים "לנסות לחיות עם הבניין"? 

מסמכים אלו, שנתגלו לעותרים רק בימים האחרונים של דצמבר 2007 מאשרים במסמכים כתובים את חשדות התושבים מזה כבר: כי כל פעולות האכיפה לא היו אלא מצג שווא כלפי התושבים, כלפי הועדה המחוזית וכלפי הפרקליטות, ומעולם לא הייתה כל כוונה אמיתית לבצע אכיפה. 

עסקת "גן הקופים" היא בלתי חוקית לא רק בהיותה "הלבנה" בלתי ראויה לעבירות הבנייה בארלוזורוב 36, אלא אף משום שהיא נוגדת החלטה עקרונית של ועדת הערר מחוז תל אביב בפרשה דומה. נכונותם של המשיבים ראש העירייה והועדה המקומית לקדם עסקה לא חוקית כדי לסייע לבעלי העניין בארלוזורוב 36 מעידה שוב שבאופן עקבי הם פועלים לקדם את האינטרסים של בעלי העניין בארלוזורוב 36 על חשבון האינטרס הציבורי ותוך פגיעה בנכסים ציבוריים."

צבי בר ושערוריית ארלוזורוב 36