פתיחת העצומה מקבלת היום אזכור באתר האינטרנט “כותרת אזרחית” של מיכאל מירו מקול ישראל  http://ezrach.freecode.co.il

לפני מספר חודשים המאבק להצלת גן הקופים סוקר בתוכנית הרדיו של מיכאל מירו  “בדרך אל הטבע” וגם באתר האינטרנט שלו.