בתיק הבניין של ארלוזורוב 36 במחלקת ההנדסה בעיריית רמת-גן נמצא מכתב של מהנדס העיר רמת-גן לראש אגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה מתאריך 11.3.09. מטרת הפניה הינה בקשה ממנהל האגף  שיעזור בשכנוע חברת  “פלאפון” להעביר אנטנה שהוקמה ללא היתר בדירת מגורים ברחוב לאן 29 לארלוזורוב 36. המכתב מעורר מספר תמיהות:

1. אם האנטנה בלאן 29 הוקמה ללא היתר, למה צריך “לשכנע” את בעל האנטנה להעבירה משם?
2. למה מוכנה (במשתמע) העירייה לתת היתר לאנטנה בארלוזורוב 36? – האם בריאותם של התושבים הגרים בסמיכות לארלוזורוב 36 חשובה פחות?
3. מדוע זה מעניינו של עובד ציבור לעסוק בשכנוע חברה פרטית להתקין את מתקניה במקום פרטי זה או אחר?

 לצפייה במסמך "השכנוע" של מהנדס העיר רמת גן לחצו כאן