מצורף לעיונכם נוסח כתב האישום שהוגש בתאריך 29.4.2010 בנושא פרשת ארלוזורוב 36 באמצעות התובעת עו”ד ליאורה אפרתי. כתב האישום הוגש נגד מבקש ההיתר ויתר בעלי המקצוע השונים שהיו אחראים ומעורבים בפרשה.

ציטוט נוסף מסעיף 29 בכתב האישום:

במעשיהם המתוארים לעיל ביצעו הנאשמים עבירות של הריסה ובניה בלא היתר וביצוע עבודות בניגוד לתכנית, בכך ש:

  • הרסו את בניין הבאוהאוס הישן בלא היתר.
  • בנו בניין חדש בן 5 קומות מגורים מעל קומה שחלקה מיועדת למסחר בלא היתר ובניגוד לתכנית בכך שלא הקימו בו מרתף חניה
  • בנו 40 יחידות דיור חדשות על אף שהיתר הבניה התיר הוספת 24 יחידות דיור ל- 10 היחידות שהיו קיימות בבניין הישן.

 לצפייה ועיון בכתב האישום המלא לחצו כאן