בעקבות החלטת ועדת הערר המחוזית כי לא ניתן לתת ליזמים את ההיתר שבקשו היות והם עשו דין לעצמם ובנו בניין חדש וכמעט השלימו אותו בסטיה מהיתר הבנייה התקף, הגישו היזמים עתירה מנהלית. הדיון בעתירה היה אמור להתקיים ב 5.7.09 אך בא כוח העירייה פנה לבית המשפט ובקש שהדיון יידחה שכן “בין הצדדים מתקיימת הידברות בניסיון לפתור את המחלוקות נשוא העתירה המינהלית דנא מחוץ לכתלי בית המשפט”. בתגובה החליטה השופטת ד”ר מיכל אגמון-גונן את ההחלטה הבאה:

”1. הדיון הקבוע ליום 5.7 יתבטל.

2. הצדדים יודיעו לביה"מ עד יום 15.12.09 אם יש צורך בדיון בעתירה.

3. לא יודיעו כאמור, תמחק העתירה מבלי שיתקיים בה דיון נוסף."